free html5 templates

Ακαδημία Ρομποτικής

Η ρομποτική και τα ευφυή συστήματα, βρίσκονται παντού στην σύγχρονη καθημερινότητα μας και συγκεκριμένα στα «έξυπνα» αυτοκίνητα, στα «έξυπνα» σπίτια, στα «έξυπνα» κτίρια, στα «έξυπνα» τηλέφωνα, στην ιατρική, στις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, στα αυτοματοποιημένα συστήματα ασφαλείας, σε όλες τις φάσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας και σε πολλές άλλες εφαρμογές και συσκευές. Υπάρχει κάτι που συναρπάζει τους ανθρώπους όταν βλέπουν ένα ρομπότ να κινείται και να παίρνει αποφάσεις. Τα ρομπότ, εκ φύσεως, προκαλούν περιέργεια, ενθουσιασμό και θαυμασμό στους ανθρώπους όλων των ηλικιών, τα οποία δημιουργούν ευκαιρίες για διερεύνηση, έμπνευση, εξερεύνηση, μελέτη και ανάπτυξη / καλλιέργεια ιδεών.

Mobirise

Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ρομποτικής κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στον εκπαιδευτικό τομέα. Σημαντικά όμως βήματα και η επανάσταση στο τομέα της ρομποτικής στην εκπαίδευση έχει επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία με τη ρομποτική να ξεφεύγει από το περιβάλλον του εργαστηρίου και να εισέρχεται στην πραγματικότητα, στο σχολικό περιβάλλον και συγκεκριμένα στη σχολική τάξη. Τα υλικά (που μπορούν να θεωρηθούν ως παιχνίδι) αλλά και οι δραστηριότητες που μπορούν να σχεδιαστούν μέσα στα πλαίσια της ρομποτικής φέρνουν ακόμη πιο κοντά τα παιδιά με την τεχνολογία αλλά επίσης «προκαλούν» και τη σχέση τους με αυτή, παρά το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν πλέον εντάξει καθημερινά την τεχνολογία στη ζωή τους για διάφορους σκοπούς.

Είναι διαπιστωμένο ότι πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) χρησιμοποιούν ποικίλα πακέτα ρομποτικής όπως MINDSTORMS, VEX, Engino, Bee-Bot και άλλα για την εκμάθηση βασικών αρχών μηχανικής, προγραμματισμού και ελέγχου. Ο προγραμματισμός είναι μια βασική δεξιότητα που ξεκλειδώνει τις δυνατότητες όλων αυτών των ευφυών συστημάτων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η διδασκαλία του προγραμματισμού βάζει τα θεμέλια για διάφορους επαγγελματικούς τομείς. 

Mobirise

Πέραν της διδασκαλίας της ρομποτικής ως γνωστικό αντικείμενο, διάφορες έρευνες εισηγούνται ότι η χρήση της ρομποτικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι μια αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας. Στην πραγματικότητα, η ρομποτική μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και να ενσωματωθεί στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Ενσωματώνοντας τη ρομποτική ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, οι μαθητές μπορούν να εξετάσουν έννοιες στα Μαθηματικά, την Επιστήμη, τα Ελληνικά, τα Αγγλικά, τη Λογοτεχνία κλπ. 

Mobirise

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι εάν οι ασκήσεις ρομποτικής χρησιμοποιηθούν κατάλληλα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να ενισχύσουν σημαντικά τη διδασκαλία.

Επίσης, οι μαθητές αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες στη διαχείριση έργων, στην ανάλυση συστημάτων, στην πρόσβαση πληροφοριών, στην ομαδική εργασία και στην επίλυση προβλημάτων. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ρομποτική είναι ευχάριστες και δημιουργικές, συνδυάζοντας το παιγνίδι με τη μάθηση και συγκεκριμένα την ανάπτυξη ποικίλων ανώτερου επιπέδου ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω της επιστημονικής διερεύνησης. Μέσα από τη χρήση της ρομποτικής ως εργαλείο, οι μαθητές μαθαίνουν μέσω της κατασκευής. Συγκεκριμένα, οι μαθητές δημιουργούν διαδραστικά «αντικείμενα σκέψης» χρησιμοποιώντας υλικά από τον κόσμο της μηχανικής (μηχανές, αισθητήρες) αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τον ψηφιακό και τεχνολογικό τους αλφαβητισμό. Ακόμη, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με την πολύπλευρη διαδικασία της επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων καλλιεργώντας ταυτόχρονα επιστημονικές δεξιότητες, δεξιότητες συνεργατικής μάθησης και εξερεύνησης. Τέλος, βοηθά στην κατανόηση των διαφόρων φαινομένων του πραγματικού κόσμου συνδέοντας θεωρία και πράξη, αφηρημένο και συγκεκριμένο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω δημιουργήθηκε η Ακαδημία Ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο Frederick, με σκοπό να προσφέρει σειρές εργαστηρίων όπου η ρομποτική διδάσκεται ως γνωστικό αντικείμενο, όπως επίσης και σειρές εργαστηρίων όπου η ρομποτική ενσωματώνεται ως εκπαιδευτικό – γνωστικό εργαλείο στα πλαίσια στης διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων.

Συγκεκριμένα, η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Frederick προσφέρει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό, μαθήματα ρομποτικής για την εκμάθηση χρήσης διαφόρων πακέτων ρομποτικής (κατασκευή ρομπότ και εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού), αρχές ρομποτικής, χρήσης της ρομποτικής ως εκπαιδευτικό εργαλείο και για προετοιμασία για συμμετοχή στην ολυμπιάδα ρομποτικής και άλλους διαγωνισμούς ρομποτικής. Η Ακαδημία Ρομποτικής, έχει τα εργαλεία που προάγουν τη μαθηματική και μηχανική ικανότητα, καθώς και τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Mobirise
Διεύθυνση

Μάριου Αγαθαγγέλου 18
3080 Λεμεσός
Κύπρος

Επικοινωνία

Email: akrob@frederick.ac.cy
Phone: +35725730975